Great Green Wall

Great Green Wall

Dit is een project waarin een ‘muur’ van bomen wordt geplant dwars door Afrika van Senegal in het westen tot Djibouti in het oosten, in totaal een strook van 15 km breedte en 8000 km lengte.

De bedoeling is ontbossing en verwoestijning tegen te gaan, tevens wil het project voedselproductie bevorderen, banen creëren en jonge mensen een alternatief bieden voor migratie.

Het project werd in 2015 voorgesteld aan de Afrikaanse Unie en kreeg al een toezegging  van 4 miljard dollar in het kader van het klimaatverdrag van Parijs (2015). De Wereldbank beloofde ook te zullen bijdragen. Ondertussen zijn al verschillende organisaties aan het werk.

DutchNeem heeft hogere ambities zoals:

 • Ecologisch verantwoorde biotopen creëren
 • Circulaire processen invoeren
 • Duurzame landbouw en veeteelt introduceren

Landen die bij de Great Green Wall betrokken zijn:

 • Senegal
 • Mali
 • Burkina Fasso
 • Niger
 • Nigeria
 • Tsjaad
 • Soedan
 • Eritrea
 • Ethiopië
 • Djibouti

DutchNeem wil, omdat door klimaatverandering de verdroging steeds verder toeneemt haar activiteiten uitbreiden naar de volgende landen (net onder The Green Wall):

 • Mauretanië
 • Eritrea
 • Cameroun
 • Centraal Afrikaanse Republiek
 • Somalië
 • Gabon
 • Congo
 • Democratisch Republiek Congo
 • Oeganda
 • Kenia
 • Tanzania

DutchNeem realiseert zich dat haar plannen ambitieus  zijn en dat het tijd vergt om het allemaal concretiseren. Dat neemt niet weg dat haar plannen op termijn realiseerbaar zijn omdat de onderbouwing stevig is en kan rekenen op brede ondersteuning.