Neem-boom

De Neem-boom op dit moment

Deze komt overal voor in droge Afrikaanse landen. Hij groeit in het wild, maar wordt ook bewust geplant als schaduwboom op dorps- en schoolpleinen. Tot nu toe wordt de boom niet gezien als bijzonder waardevol, behalve dan dat men weet dat hij bijzonder zwaar is (in gewicht) en sterk hout levert en zeer geschikt is om goede kwaliteit houtskool van te maken. Dit laatste doet men dan ook op grote schaal en de verkoop hiervan is een belangrijke bron van inkomsten. Dit is meteen ook een groot probleem (alhoewel men zich daar niet van bewust is): Koken op houtskool bevordert massaal kappen en dus ontbossing met als gevolg erosie en afname biodiversiteit.