Voedsel

Voedselvoorziening

Voedseltekort is een van de grootste problemen in Afrika en andere delen van de wereld.

Gemiddeld besteden Afrikaanse landen minder dan 2% van het Bruto Nationaal Product aan landbouw, ondanks het feit dat de Afrikaanse Unie al in 2003 afgesproken had om 10 % hieraan uit te geven.

De verwachting is dat de Afrikaanse bevolking in 2050 verdubbeld is ten opzichte van 2017 (voorspelling Wereldbank ea).

Afrikaanse bodems zijn van oorsprong ‘armer’ dan Aziatische of Europese. De bodemvruchtbaarheid is in veel landen door eenzijdig gebruik van voedingsstoffen en erosie verder uitgeput.

Volgens de Afrikaanse Ontwikkelingsbank is de komende jaar 10 jaar 300 tot 400 miljard dollar nodig om de verwaarloosde landbouwsector uit het slop te halen.

Er worden momenteel door det Afrikaanse Bank, China, Europese Unie, VN en filantropische instellingen veel geld gepompt in Afrika om alsnog een landbouwrevolutie te weeg te brengen.

Concrete plannen zijn er helaas nog niet.

Geld beschikbaar stellen is mooi. Net zo belangrijk, of misschien nog wel belangrijker is het opbouwen van een goede relatie met de lokale gemeenschappen, gebaseerd op wederzijds respect en het nakomen van afspraken.

Volgens DutchNeem is de hoogste prioriteit: het vertrouwen winnen door creëren van inkomsten en het geven van een toekomst perspectief. Dit gaat niet van de ene op de andere dag en moet goed begeleid worden door ter plaatse ingewijde organisaties. Daarna kan het jaarlijks vermeerderen (onder andere via mond op mond reclame).

DutchNeem kan en wil een concrete bijdrage leveren door het aanbieden van Neemkoek (restproduct na persing van de Neempitten).

Neemkoek is een natuurlijke bodemverbeteraar en bemester (wetenschappelijke publicaties zijn beschikbaar).

Dit is relatief eenvoudig te verwezenlijken door Neempitten ter plaatse te persen en de olie en koek ter beschikking te stellen aan regionale ontwikkelingen.

Bron: volkskrant.nl/voedselzaak

27-01-2018

Wordt vervolgd.