Plan

Doelstellingen DutchNeem:

 • Creëren van werkgelegenheid voor de lokale bevolking.
 • Verminderen van armoede en daarmee de prikkel wegnemen tot migratie.
 • Bijdrage leveren aan de GreatGreenWall – een herbebossingsproject dat zich over 8000km in volle breedte van Afrika uitstrekt van Senegal in het westen tot Djibouti in het oosten, met als doel het oprukken van de Sahara tegen te gaan en voedsel, banen en een toekomst te creëren voor miljoenen mensen ten zuiden van de Sahara.
 • Tegengaan erosie.
 • Herstellen biodiversiteit.
 • Bestrijding via vector overdraagbare ziektes, zoals o.a. malaria en rivierblindheid
 • Toepassing van neemproducten introduceren binnen de Afrikaanse landbouw
 • Toepassing in de Europese intensieve land- en tuinbouw.
 • Opzetten van een een handelssysteem in samenwerking met ontwikkelingshulporganisaties, waarbij neemproducten in Afrika en Nederland worden verwerkt en daarna verkocht op de internationale markt.

Plan van aanpak

 In het eerste jaar richt DutchNeem zich op het verzamelen en verwerken van de pitten van de Neem. De oogstperiode loopt van november tot januari.

Het verzamelen verloopt via de contacten van gecertificeerde ontwikkelingshulporganisaties. De mensen die de pitten verzamelen ontvangen 0,60 € per kilo.

Om het resultaat van het eerste jaar te verwezenlijken heeft DutchNeem een eenmalige investering/subsidie van € 150.000 nodig. Verdienmodellen zijn uiteraard beschikbaar.

Vanaf het tweede jaar (of eerder bij een hogere investering/subdidie) kan DutchNeem investeren in het aanplanten van nieuwe bomen. De gemeenschappen die deze bomen beheren krijgen een jaarlijkse “fee” per boom om voortijdige kap ten behoeve houtskool te voorkomen. Hiervan heeft DutchNeem ook rekenmodellen.

Het streven van DutchNeem is om op deze manier de GreatGreenWall en zuidelijker te ondersteunen. Om een monocultuur te voorkomen worden ook andere bomen geplant zoals:

 • Anona Senegalensis, African custard apple
 • Balanites Aegyptiaca, Desert Date
 • Faidherbia Albida, Gao
 • Prosopis Africana, African Mesquite
 • Sclerocarya Birrea, Elephant Tree
 • Piliostigma Reticulatum, Camel’s Foot
 • Ziziphus Mauritiana, Indian Jujube

De droge gebieden in Azië, Zuid-Amerika en wellicht Europa komen ook in aanmerking.