DutchNeem

DutchNeem is een initiatief om op duurzame en ecologisch verantwoorde wijze de Great Green Wall te ontwikkelen door circulaire exploitatie van de Neem boom en andere gewassen.

Neem-boom

De Neem-boom op dit moment

Deze komt overal voor in droge Afrikaanse landen. Hij groeit in het wild, maar wordt ook bewust geplant als schaduwboom op dorps- en schoolpleinen. Tot nu toe wordt de boom niet gezien als bijzonder waardevol, behalve dan dat men weet dat hij bijzonder zwaar is (in gewicht) en sterk hout levert en zeer geschikt is om goede kwaliteit houtskool van te maken. Dit laatste doet men dan ook op grote schaal en de verkoop hiervan is een belangrijke bron van inkomsten. Dit is meteen ook een groot probleem (alhoewel men zich daar niet van bewust is): Koken op houtskool bevordert massaal kappen en dus ontbossing met als gevolg erosie en afname biodiversiteit.

 

Great Green Wall

Great Green Wall

Dit is een project waarin een ‘muur’ van bomen wordt geplant dwars door Afrika van Senegal in het westen tot Djibouti in het oosten, in totaal een strook van 15 km breedte en 8000 km lengte.

De bedoeling is ontbossing en verwoestijning tegen te gaan, tevens wil het project voedselproductie bevorderen, banen creëren en jonge mensen een alternatief bieden voor migratie.

Het project werd in 2015 voorgesteld aan de Afrikaanse Unie en kreeg al een toezegging  van 4 miljard dollar in het kader van het klimaatverdrag van Parijs (2015). De Wereldbank beloofde ook te zullen bijdragen. Ondertussen zijn al verschillende organisaties aan het werk.

DutchNeem heeft hogere ambities zoals:

 • Ecologisch verantwoorde biotopen creëren
 • Circulaire processen invoeren
 • Duurzame landbouw en veeteelt introduceren

Landen die bij de Great Green Wall betrokken zijn:

 • Senegal
 • Mali
 • Burkina Fasso
 • Niger
 • Nigeria
 • Tsjaad
 • Soedan
 • Eritrea
 • Ethiopië
 • Djibouti

DutchNeem wil, omdat door klimaatverandering de verdroging steeds verder toeneemt haar activiteiten uitbreiden naar de volgende landen (net onder The Green Wall):

 • Mauretanië
 • Eritrea
 • Cameroun
 • Centraal Afrikaanse Republiek
 • Somalië
 • Gabon
 • Congo
 • Democratisch Republiek Congo
 • Oeganda
 • Kenia
 • Tanzania

DutchNeem realiseert zich dat haar plannen ambitieus  zijn en dat het tijd vergt om het allemaal concretiseren. Dat neemt niet weg dat haar plannen op termijn realiseerbaar zijn omdat de onderbouwing stevig is en kan rekenen op brede ondersteuning.

Plan

Doelstellingen DutchNeem:

 • Creëren van werkgelegenheid voor de lokale bevolking.
 • Verminderen van armoede en daarmee de prikkel wegnemen tot migratie.
 • Bijdrage leveren aan de GreatGreenWall – een herbebossingsproject dat zich over 8000km in volle breedte van Afrika uitstrekt van Senegal in het westen tot Djibouti in het oosten, met als doel het oprukken van de Sahara tegen te gaan en voedsel, banen en een toekomst te creëren voor miljoenen mensen ten zuiden van de Sahara.
 • Tegengaan erosie.
 • Herstellen biodiversiteit.
 • Bestrijding via vector overdraagbare ziektes, zoals o.a. malaria en rivierblindheid
 • Toepassing van neemproducten introduceren binnen de Afrikaanse landbouw
 • Toepassing in de Europese intensieve land- en tuinbouw.
 • Opzetten van een een handelssysteem in samenwerking met ontwikkelingshulporganisaties, waarbij neemproducten in Afrika en Nederland worden verwerkt en daarna verkocht op de internationale markt.

Plan van aanpak

 In het eerste jaar richt DutchNeem zich op het verzamelen en verwerken van de pitten van de Neem. De oogstperiode loopt van november tot januari.

Het verzamelen verloopt via de contacten van gecertificeerde ontwikkelingshulporganisaties. De mensen die de pitten verzamelen ontvangen 0,60 € per kilo.

Om het resultaat van het eerste jaar te verwezenlijken heeft DutchNeem een eenmalige investering/subsidie van € 150.000 nodig. Verdienmodellen zijn uiteraard beschikbaar.

Vanaf het tweede jaar (of eerder bij een hogere investering/subdidie) kan DutchNeem investeren in het aanplanten van nieuwe bomen. De gemeenschappen die deze bomen beheren krijgen een jaarlijkse “fee” per boom om voortijdige kap ten behoeve houtskool te voorkomen. Hiervan heeft DutchNeem ook rekenmodellen.

Het streven van DutchNeem is om op deze manier de GreatGreenWall en zuidelijker te ondersteunen. Om een monocultuur te voorkomen worden ook andere bomen geplant zoals:

 • Anona Senegalensis, African custard apple
 • Balanites Aegyptiaca, Desert Date
 • Faidherbia Albida, Gao
 • Prosopis Africana, African Mesquite
 • Sclerocarya Birrea, Elephant Tree
 • Piliostigma Reticulatum, Camel’s Foot
 • Ziziphus Mauritiana, Indian Jujube

De droge gebieden in Azië, Zuid-Amerika en wellicht Europa komen ook in aanmerking.

Contact

DutchNeem is een initiatief van André Polm, een bevlogen veelzijdig ondernemer die vanuit zijn wiskundige en finance achtergrond sinds 2006 steeds meer geïnteresseerd en betrokken is geraakt bij duurzaamheid, cradle to cradle en circulaire economie.

E-mail: info@dutchneem.nl